Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i poslovnoj suradnji
Projekti
Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i poslovnoj suradnji
09.04.2015. | Autor: www.ipng.hr
Potpisivanje Sporazuma o partnerstvu i poslovnoj suradnji između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Grada Nova Gradiška i Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o.

U četvrtak, 9. travnja 2015., u prostorijama Poslovno inovacijsko potpornog centra Industrijskog parka Nova Gradiška, potpisan je Sporazum o partnerstvu i poslovnoj suradnji u području obrazovanja i treninga za nove tehnologije, te razvoja usluga transfera znanja i novih tehnologija poslovnom sektoru između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Grada Nova Gradiška i Industrijskog parka Nova Gradiška d.o.o.
Cilj partnerstva je da se intenzivnom suradnjom i umrežavanjem, uz uspostavu nove prostorne i tehničke infrastrukture, omogući unapređenje znanja i vještina radne snage u području novih tehnologija, osiguraju nove usluge poslovnom sektoru vezano uz primjenu inovacija, transfera znanja i tehnologije, te tako doprinese unapređenju konkurentnosti poslovnog sektora te održivom regionalnom razvoju.
Potpisom Sporazuma nastavlja se i razvija poslovna suradnja i partnerstvo u okviru projekta „TEHNOLOŠKI PARK NOVA GRADIŠKA“ koji predstavlja ključnu komponentu PANONSKOG ZELENOG INDUSTRIJSKOG PARKA, koji se nalazi u završnoj fazi pripreme, a čija je realizacija planirana u okviru Europskog Fonda za Regionalni Razvoj (ERDF) – Regionalna konkurentnost – Razvoj poslovne infrastrukture.
TEHNOLOŠKI PARK NOVA GRADIŠKA predstavlja jedan od ključnih regionalnih razvojnih projekata. Cilj projekta je doprinijeti održivom regionalnom razvoju i rastu razine konkurentnosti regije razvojem poduzetništva i privlačenjem investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama, te stvaranje novih radnih mjesta visoke tehnološke razine i dodane vrijednosti, uz poseban naglasak na učinkovitom upravljanju okolišem i resursima.
Strategija razvoja TEHNOLOŠKOG PARKA NOVA GRADIŠKA, temelji se na tri ključna koncepta: inovativnost, regionalna suradnja i internacionalizacija. Projekt je u potpunosti usklađen sa smjernicama EU koje naglašavaju pametan, uključiv i održiv razvoj, odnosno razvoj zasnovan na znanju, inovacijama i novim tehnologijama te inovacije promatra kao ključni faktor za poticanje gospodarskog rasta i konkurentnosti i podupire suradnju znanstvenih i razvojno istraživačkih organizacija i uprave s gospodarstvom.
Projekt će podržati integriranu gospodarsku transformaciju ciljanih sektora u regiji podupirući tehnološke i praktične inovacije što u prvoj fazi uključuje revitalizaciju tradicionalnih sektora kroz aktivnosti koje karakterizira viša dodana vrijednost i usmjerenje na nove tržišne niše, te modernizacija, usvajanjem i širenjem novih tehnologija, dok se druga faza transformacije odnosi na razvoj novih ekonomskih aktivnosti u vidu tehnološke diversifikacije u srodna područja, te radikalne tehnološke promjene i uvođenje inovacija. Zelene tehnologije imaju pozitivan utjecaj na sve industrijske sektore u parku u smislu povećanja učinkovitosti i djelotvornosti, te predstavljaju alate koji čine park ekološki održivim sa pozitivnim utjecajem na okoliš. PZIP će biti prva ekološka inicijativa takvog oblika u regiji, te će biti zelen u pogledu dizajna, poslovanja, vrsti inkubiranih tvrtki te razvijenih proizvoda.
Predstavljeni projektni partneri stoga objedinjuju privatni, javni i obrazovno-istraživački sektor kako bi se ostvarili maksimalni sinergijski učinci u razvoju podrške inovativnim aktivnostima poduzeća kroz primijenjeno istraživanje i njegovu komercijalizaciju te novo zapošljavanje – a sve u svrhu ostvarenja krajnjeg cilja – „održivog“ i „pametnog“ razvoja Grada Nova Gradiška, Brodsko posavske županije i Regije.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE GRAD

MARKETING