7. sjednica Gradskog vijeća
sutra zasjedaju gradski vijećnici
7. sjednica Gradskog vijeća
26.02.2014. | Autor: Antun Toni Brađašević
Za sutra zakazana sjednica Gradskog vijeća. Donosimo Dnevni red:

1. Aktualni sat,
2. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaju poslovnih prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2013. godinu,
4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Nova Gradiška za 2013. godinu,
5. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području grada Nove Gradiške za 2013. godinu,
6. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Nove Gradiške za 2014. godinu,
7. Analiza stanja zaštite i spašavanja na području grada Nove Gradiške u 2013. godini,
8. Prijedlog smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Nove Gradiške u 2014. godini,
9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provođenja izbora članova vijeća mjesnih odbora na području grada Nove Gradiške,
10. Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Nove Gradiške,
11. Prijedlog odluke o:
a) raspisivanju Natječaja za izbor ravnatelja/ice Gradske knjižnice Nova Gradiška,
b) imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Nova Gradiška,
12. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Nove Gradiške, Ulica Ljudevita Gaja 5.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE POLITIKA

MARKETING