Aktivno Turističko vijeće Nove Kapele
općina nova kapela
Aktivno Turističko vijeće Nove Kapele
19.02.2014. | Autor: Antun Toni Brađašević
Ovih dana održana je 6. Sjednica Turističkog vijeća Turističke zajednice Općine Nova Kapela. Od kad je Ivan Šmit preuzeo funkciju općinskog načelnika znatno je intenziviran rad na promociji novokapelačkog područja u smislu mogućnosti korištenja kapaciteta ruralnog turizma.

U završnoj fazi je izrada popisa svih kapaciteta koji bi se mogli koristiti u turističke svrhe (raznim materijalnih i nematerijalnih vrijednosti) te priprema projekata,  prospekata i odgovarajuće multi-medijalne potpore. Nekolicina najaktivnijih građanskih udruga poput Udruge „Sveti Antun“ iz Batrine, „Sve lipo“ iz Srednjeg Lipovca, „Sveta Klara“ iz Nove Kapele ili „Radinje“ iz Siča ili pak Udruge „Eko-etno selo Stara Kapela“ , ali i drugih, ima svoje predstavnike na sastancima Turističkog vijeća te daju vrlo aktivan doprinos pri kreiranju daljnjih planova i aktivnosti. „Izuzetno sam zadovoljan radom Turističkog vijeća i bio bih presretan kada bi tako kreativne i plodonosne bile i naše sjednice Općinskog vijeća. Trasiramo put prema korištenju EU fondova, ekipiramo se, potičemo zajedništvo građanskih udruga, dajemo im logističku potporu i želimo iskoristiti znanje osoba koje se nesebično pruža. U konačnici na taj način bi smo željeli potaći i jedan segment gospodarskog razvoja koji je do sada bio poprilično neiskorišten. Krećemo od nekih temeljnih pretpostavki koje ćemo postupno nadograđivati te potom pristupiti kvalitetnoj prezentaciji putem raznih medija. Sve se odvija zadovoljavajućom dinamikom i nešto od toga će biti vidljivo već ove godine.“ -rekao je Šmit.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE OKOLNE OPĆINE

MARKETING