EU fondovi za sve
pomoć pri educiranju
EU fondovi za sve
12.01.2014. | Autor: Antun Toni Brađašević
Organizacija za građanske inicijative u okviru EU projekta “Omogućimo to putem EU fondova” objavila je brošuru “EU fondovi za sve”. Osim u tiskanom obliku dostupna je i kao pdf na 56 stranica.

Predstavljeni su: Europski fond za regionalni razvoj, europski socijalni fond, Kohezijski fond te sektorski programi i programi Unije. Brošura pruža osnovne informacije o tome što je projekt, koje su faze upravljanja projektnim ciklusom, što je pristup logičkog  okvira, odnosno logička matrica. Proračun projekta uz primjer kako se popunjava tablica proračuna za korištenje strukturnih fondova neće ostaviti nikakve nedoumice što i kako treba napraviti – sve je predočeno vrlo jasno. Brošura “EU fondovi za sve” daje osnovnu predodžbu početnicima i o tome što ih očekuje poslije potpisivanja ugovora.

EU fondovi za sve .pdf

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE EUROPSKA UNIJA

MARKETING