U četvrtak 6. sjednice Gradskog vijeća
radna sjednica
U četvrtak 6. sjednice Gradskog vijeća
16.12.2013. | Autor: Antun Toni Brađašević
Do kraja ove godine, neposredno pred božićne blagane i novogodišnje praznike naši gradski vijećnici odradit će još jednu radnu sjednicu na kojoj se očekuje donošenje odluke o proračunu grada za 2014. godinu.

19. prosinca 2013. (četvrtak)  u 10,00 sati.
Dnevni red:
1. Aktualni sat,
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Nove Gradiške za 2013. godinu,
3. Prijedlozi izmjena programa za 2013. u gradu Nova Gradiška:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c) javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, informiranju, udrugama proizašlih iz Domovinskog rata i građanskim udrugama,
d) javnih potreba u predškolskom, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i poticajnih mjera demografske obnove,
e) javnih potreba i potrebitih sredstava u području vatrogastva i civilne zaštite, socijalne skrbi i usluga u zdravstvu i preventivi zaštite zdravlja,
4. Prijedlog Proračuna grada Nove Gradiške za 2014. godinu s projekcijama Proračuna za 2015. i 2016. godinu i Odluke o izvršavanju Proračuna grada Nove Gradiške za 2014. godinu,
5. Prijedlozi programa za 2014. godinu u gradu Nova Gradiška:
a) gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
b) održavanja komunalne infrastrukture,
c)osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja,
d) poticanja razvoja turizma,
e)utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšavanju uvjeta boravka turista,
f) razvoja civilnog društva,
g) razvoja športa,
h) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja
i) socijalne skrbi,
j)dodatnih usluga u zdravstvu i preventiva,
k) predškolskog odgoja i obrazovanja,
l) promicanja kulture,
m) organiziranja i provođenja zaštite i spašavanja za aktivnost Javne vatrogasne postrojbe,
n) utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta,
6. Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Panonski zeleni industrijski park Nova Gradiška,
7. Prijedlog odluke o djelomičnom privremenom korištenju dijela dugoročnog kredita kod Zagrebačke banke,
8. Prijedlog odluke o sporazumnom uređenju odnosa, obveza i potraživanja između Grada Nove Gradiške i Slavče d.o.o. Nova Gradiška za komunalne djelatnosti,
9. Prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Nove Gradiške,
10. Prijedlog odluke o:
a) koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Nove Gradiške,
b) izmjeni Odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te o naknadama zamjenika gradonačelnika, naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće ili gradonačelnik,
11. Prijedlog odluke o određivanju i imenovanju ulica u Industrijskom parku Nova Gradiška i Ulice Grgura Ninskog u gradu Nova Gradiška.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE POLITIKA

MARKETING