Tko je prošao na natječaju Zaklade?
Objavljeni rezultati i obavljena svečana dodjela
Tko je prošao na natječaju Zaklade?
12.11.2013. | Autor: Izvor. Zaklada prenio A.T.Brađašević
Održana svečana dodjela ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru natječaja "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"

(Zagreb, 12. studenoga 2013.) U Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva 12. studenoga 2013. održano je potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava odobrenih na natječaju "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"  iz IV. Komponente IPA-a Operativnoga programa Razvoj ljudskih potencijala. Temeljem navedenog natječaja za devet organizacija civilnoga društva odobrena su bespovratna sredstava u iznosu od 504.269,69 eura. Na svečanosti dodjele ugovora u Muzeju Mimara predstavnicima udruga ugovore su uručili i  govorom se obratili upraviteljica Nacionalne zaklade mag. oec. Cvjetana Plavša-Matić,  dr. sc. Igor Vidačak, ravnatelj Ureda za udruge, Dario Baron, pomoćnik ministra rada i mirovinskoga sustava.

Cilj natječaja koji je  pripremio Ured za udruge u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva jest doprinijeti uravnoteženom regionalnom razvoju hrvatskih organizacija civilnoga društva, proširiti doseg regionalnih mehanizama potpore organizacija civilnoga društva, ohrabriti lokalne zajednice da razvijaju održive mehanizme sudioničke demokracije i integrirane pristupe kojima će odgovoriti na lokalne izazove.

Na natječaj je prijavljeno više od 110 projekata, a 9 najuspješnijih ostvarilo  je pravo na  bespovratna sredstva u iznosu od gotovo 4 milijuna kuna (504.269,69 eura), a  aktivnosti projekata usmjerene  izgradnji kapaciteta udruga na lokalnim i regionalnim razinama  provodit će se u pojedinim gradovima i općinama 15-ak županija. Provedba projekata počinje 1. siječnja 2014. godine i trajat će najduže  24 mjeseca.

Tijekom svečanosti dodjele ugovora  istaknuto da će dodjela prvih ugovora u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala doprinijeti jačanju gospodarske i socijalne kohezije, ali i prioritetima Europske strategije zapošljavanja u području socijalne uključenosti, obrazovanja i izobrazbe te zapošljavanja. Ovaj operativni program osmišljen je kao priprema za provedbu i upravljanje Kohezijskom politikom Zajednice, osobito Europskim socijalnim fondom (ESF) koji je kao nastavak ove komponente nastavio s radom, nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Upraviteljica Nacionalne zaklade Cvjetana Plavša-Matić, istakla je kako će provedba projekata odobrenih na ovom natječaju, kao i drugih dvaju natječaja raspisanih u ovom operativnom programu, osigurati ne samo novi izvor financiranja organizacija civilnoga društva nego i kvalitetnu pripremu na natječaje koje će se uskoro raspisivati u okviru Europskog socijalnoga fonda.

Prema riječima dr. sc. Igora Vidačka dodjela ugovora proizašla je kao rezultat uspješne suradnje između dvaju provedbenih tijela – Ureda za udruge, kao provedbenog tijela razine 1, i Nacionalne zaklade, kao provedbenog tijela razine 2, pokazala su kako kvalitetna suradnja i sinergija može rezultirati brzom i učinkovitom provedbom natječajne procedure na korist organizacija civilnoga društva.

 

Natječaj "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"   prvi je od tri raspisana natječaja u okviru mjere Jačanje uloge organizacija civilnoga društva u društveno gospodarskom razvoju i razvoju demokracije, mjere koja je uvrštena u Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2012. godine, a koja je otvorila nove mogućnosti financiranja projekata u svrhu daljnjeg razvoja civilnoga društva u našoj zemlji.

Sva tri raspisana natječaja sufinancira Europska unija.

Postotak sufinanciranja 9 projekata odobrenih na natječaju "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"  kojima su dodijeljenja sredstva po ovom natječaju iznosi između 50 i 85 posto dok je ukupni iznos sredstava koji se sufinancira 504.269,69 eura odnosno 3.842.535,04 kuna.

1. Građani i građanke imaju moć: održivi modeli za participaciju građana/ki i organizacija civilnoga društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou

Prvi od devet projekata koji je odobren nosi naziv Građani i građanke imaju moć: održivi modeli za participaciju građana/ki i organizacija civilnoga društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou. Projekt su prijavili udruga CESI, Mreža udruga Zagor, Krapinsko-zagorska županija, Grad Klanjec i Fondazione Giacomo Brodolini.

Cilj ovog projekta je razviti održive i sudioničke demokratske mehanizme te unaprijediti sudjelovanje građana/ki i organizacija civilnoga društva u donošenju odluka na lokalnoj i regionalnoj razini. Kroz projekt će se jačati sposobnosti organizacija civilnoga društva u Krapinsko-zagorskoj županiji, osnovati regionalni savjet za razvoj civilnoga društva, donijeti regionalni Kodeks o savjetovanju zainteresirane javnosti te provoditi kampanja informiranja građana i građanki o procesu donošenja odluka u lokalnoj zajednici.

2. Čujmo glasove različitih - uključivanje osoba s invaliditetom u građanski dijalog

Projekt Čujmo glasove različitih - uključivanje osoba s invaliditetom u građanski dijalog provodit će Udruga slijepih Varaždinske županije u suradnji s Koalicijom za život u zajednici, Gradom Varaždin te Varaždinskom županijom.

Cilj projekta je ojačati i povezati organizacije osoba s invaliditetom za što kvalitetnije zastupanje svih osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici i aktivno sudjelovanje u glavnim tokovima civilnoga društva te uključiti organizirano civilno društvo i organizacije osoba s invaliditetom u suradnički dijalog s regionalnim i lokalnim vlastima.

3. Pazi(n), proračun!

Pazi(n), proračun! naziv je projekta koji će provoditi GONG, Grad Pazin i Društvo Naša djeca Pazin na način da će jačati sposobnosti organizacija civilnoga društva i građana za sudjelovanje u odlučivanju o javnim politikama na lokalnoj razini, izraditi i testirati inovativni model za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prilikom izrade i usvajanja proračuna Grada Pazina s ciljem da navedeni model bude primjer drugim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva.

4. Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga .

Udruga za rad s mladima Breza i Grad Osijek će projektom Osječko vijeće za razvoj socijalnih usluga izgraditi sposobnosti i razviti inovativne načine suradnje između Grada Osijeka, organizacija civilnoga društva i građana za rješavanje problema lokalne zajednice te poticati Osječko-baranjsku županiju da uspostavi strukture i sudioničke mehanizme za održivi razvoj socijalnih usluga organizacija civilnoga društva.

5. Eko-društveni razvoj u Velebitskom području: radovi u tijeku!

Udruga Prospero će u suradnji s Clusterom za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA, Općinom Gračac, Cenzurom Plus - Udrugom za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda, Razvojnom agencijom Ličko-senjske županije – LIRA te Razvojnom agencijom Zadarske županije  - ZADRA provoditi projekt pod nazivom Eko-društveni razvoj u Velebitskom području: radovi u tijeku!

Projektom se želi uspostaviti okvir za inovativni trans-sektorski eko-društveni razvoj koji će omogućiti lokalnim organizacijama civilnoga društva i građanima aktivni doprinos pametnom, održivom i uključivom razvoju ciljanih područja u sinergiji s drugim lokalnim dionicima.

6. Zajedno za prirodu i okoliš

Zajedno za prirodu i okoliš je projekt Udruge za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Ekološke udruge Krka Knin, Grada Knin, Općine Kistanje, Parka prirode Lastovsko otočje, Parka prirode Telašćica, Općine Sali i Općine Lastovo.

Cilj ovog projekta je unaprijediti sudjelovanje organizacija civilnoga društva i građana u lokalnim zajednicama četiri dalmatinske županije radi poboljšanja lokalnih politika očuvanja okoliša i održivog razvoja.

7. Društvo građana - povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnoga društva i građana u procesu donošenja odluka

Udruga Zvonimir zajedno s Gradom Kninom, Ekološkom udrugom Krka Knin i Udrugom mladih "Mladi u EU" provodit će projekt Društvo građana - povećanje vidljivosti i utjecaja udruga civilnoga društva i građana u procesu donošenja odluka.

Projektom će se jačati vidljivost i prepoznatljivost organizacija civilnoga društva i građanskog aktivizma na svim razinama te razviti pilot projekt predstavljanja i zastupanja organizacija civilnoga društva u lokalnim upravljačkim i izvršnim tijelima.

8. Prostor za aktivnu zajednicu

Savez udruga Operacija grad provodit će projekt Prostor za aktivnu zajednicu zajedno s Savezom udruga Rojc, KA - Matrix - Udrugom za društveni razvoj, gradovima Zagreb i Pula kojim žele podići sposobnosti i razviti javno vidljiva partnerstva između organizacija civilnoga društva i lokalnih samouprava u Karlovcu, Puli i Zagrebu za upravljanje lokalnom javnom infrastrukturom i uključivanje građana.

9. Uz aktivno građanstvo prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama u Južnoj Hrvatskoj

Deveti projekt je udruge Cenzure Plus - Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda koji se provodi u partnerstvu sa Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj, Udrugom općina u Republici Hrvatskoj, Gradom Šibenikom, Udrugom Laboratorij za društvene inovacije, Općinom Gračac, Udrugom Prospero te Pravnim fakultetom Split.

Projektom naziva Uz aktivno građanstvo prema razvoju i boljoj kvaliteti života u lokalnim zajednicama u Južnoj Hrvatskoj osnažiti će se građani i građanke za aktivno sudjelovanje u demokratskim procesima u lokalnim zajednicama kroz mehanizme sudioničke demokracije, osnaživati održive modele organizacija civilnoga društva s ciljem regionalnog razvoja civilnoga društva i povećanja aktivnog građanstva u Hrvatskoj.

 

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE EUROPSKA UNIJA

MARKETING