Dnevni red 4.sjednice Vijeća
O čemu će raspravljati vijećnici?
Dnevni red 4.sjednice Vijeća
28.10.2013. | Autor: Antun Toni Brađašević
4. sjednica će se održati u u srijedu 30.listopada u Gradskoj vijećnici, s početkom u 12,00 sati. Za sjednicu predložen je Dnevni red:

1. Aktualni sat,
2. Razmatranje nalaza stalnog sudskog vještaka i ovlaštenog revizora o određenim odnosima Grada Nove Gradiške, te trgovačkih društava u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada,
3. Izvješće o stanju trgovačkih društava u izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada Nove Gradiške za društva Gradski radio d.o.o. i Suvenirnica d.o.o. sa zaključcima i prijedlozima,
4. Izvješće o odgojno obrazovnom radu Dječjeg vrtića Nova Gradiška za pedagošku godinu 2012/2013.,
5. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2012. Pučkog otvorenog učilišta Matija Antun Relković Nova Gradiška,
6. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2012. Gradskog muzeja Nova Gradiška,
7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2012. Gradske knjižnice Nova Gradiška,
8. Prijedlog odluke o :
a) koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi Grada Nove Gradiške,
b) izmjeni Odluke o plaćama gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, te o naknadama zamjenika gradonačelnika, naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela koje imenuje Gradsko vijeće ili gradonačelnik,
9. Prijedlog odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Nove Gradiške,
10. Prijedlog odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Nove Gradiške,
11. Prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Nove Gradiške.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE POLITIKA

MARKETING