Novi ustroj upravnih tijela Grada Nova Gradiška
novosti iz gradske uprave
Novi ustroj upravnih tijela Grada Nova Gradiška
08.10.2013. | Autor: Antun Toni Brađašević
Na nedavnoj sjednici novogradiškog Gradskog vijeća, uz ostale odluke, jedna posebno značajna se odnosi na novi ustroj gradskih upravnih tijela. To su činile i prethodne „gradske vlasti“ nakon provedenih izbora, odnosno tako su stvarale strukturu operativne podloge za prvođenje svojih aktivnosti (pa i predizbornih obećanja). Time prestaje važiti prethodni ustroj koji se sastojao od određenih upravnih odjela (koji su imali svoje pročelnike i ostale djelatnike te svoj odgovarajući način rada) te obavljati kontakte s građanstvom odnosno njima bili na usluzi. Ovih dana očekujemo saznati i imena novih pročelnika i ostale detalje te obzanjivanje novog ustroja na službenom gradskom web-portalu. Dakle Novogradiščani će se što brže trebati naviknuti na novi ustroj, pa i nove službenike na odgovarajućim pozicijama kada budu trebali obavljati odgovarajuće administrativne poslove s gradskom upravom. Sada u kratkim osnovnim nazanakama prvi vam u medijima donosimo pregled novih ustrojbenih jednica i njihov djelokrug.

Izgled novog ustroja

Uvjetno rečeno „na vrhu piramide“ odnosno hijerarhije, po odgovornosti i ingerencijama nalaze se gradonačelnik Željko Bigović te njegovi zamjenici Ljiljana Lukačević i Dario Ban. Njih troje kontrolirat će rad buduća četiri Upravna odjela (za koja će biti imenovani pročelnici), a to su:

  1. Upravni odjel za gradsku samoupravu (Gradska služba)
  2. 2.      Upravni odjel za financije
  3. 3.      Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove
  4. 4.      Upravni odjel za gospodarstvo

Kad gledamo djelokrug rada budućih Upravnih odjela to će izgledati ovako:

Upravni odjel za gradsku samoupravu imat će:

  1. 1.      Odsjek za lokalnu samoupravu, pravne i opće poslove (koji će se sastojati od dva Pododsjela i to: Pododsjeka za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika te protokol i odnose s javnošću i Pododsjeka za opće pravne i kadrosvske poslove
  2. 2.      Odsjek za društvene djelatnosti

Upravni odjel za finacije u ingerenciji će imati Odsjek za računovodstvo proračuna i Odsjek kontrole

Upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove sastajat će se od Odsjeka za urbanizam komunalne poslove i infrastrukturu te Odsjek za komunalno pravne poslove i komunalno redarstvo

Upravni odjel za gospodarstvo imat će Odsjek za razvoj poduzetništvo i poljoprivredu i Odsjek za upravljanje imovinom grada

Stupanjem na snagu nove Odluke o unutarnjem ustroju i djelokrugu upravnih tijela Grada Nova Gradiška ( na dan objave u „Novogradiškom glasniku) prestaje dužnost dosadašnjih pročelnika te će im biti ponuđena radna mjesta u gradskoj upravi koja odgovaraju njihovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu uz zadržavanje svih stečenih prava iz radnog odnosa. Gradonačelnik kao savjetodavno tijelo može osnovati i Kolegij kojeg sačinjavaju pročelnici upravnih odjela i ureda i druge stručne osobe koje odredi gradonačelnik. Upravne i stručne poslove u upravnim tijelima Grada obavljat će službenici i namještenici. Nitko od postojećih djelatnika neće biti otpušten a eventualno mogu biti raspoređeni na druga radna mjesta.

Gradonačelnik o novom ustroju:

U zaključku rasprave prije donošenja odluke o novom ustroju gradskih upravnih tijela znakovite su bile riječi gradonačelnika Željka Bigovića koji je ustvrdio kako ovime ne dolazi do povećanja broja uposlenih u gradskoj upravi (kojih će i dalje biti 40-tak). Natojat će se postići veća učinkovitost i bolji kontakt s građanstvom a građani mogu očekivati i neke novosti koje bi trebale pridoniejti boljoj učinkovitosti rada gradske administracije. Predloženo je novo radno vrijeme gradskih službi. Ono bi trebalo biti svakodnevno svakim radnim danom od 7 do 15, a utorkom od 8 do 16 sati. Gradonačelnik je posebno naglasio kako vezano uz aktualne restrikcije i uštede gradskog proračuna gradski službenici mogu zasigurno očekivati manje plaće nego dosada. Osim proporcionalnog smanjenja njihovih plaća zatražio je od svih korisnika proračunskih sredstava da u što kraćem roku pripreme novu sistematizaciju radnih mjesta (primjerice u Gradskoj knjižnici, Gradskom muzeju, Učilištu MAR,…) donesu odluku o smanjenju svojih plaća i o tome kako misle provesti uštede.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE POLITIKA

MARKETING