Ponuda poslovnih usluga za „Poduzetnički impuls 2013.“
INDUSTRIJSKI PARK NOVA GRADIŠKA
Ponuda poslovnih usluga za „Poduzetnički impuls 2013.“
26.03.2013. | Autor: Antun Toni Brađašević
Kako bi pomogli zainteresiranim poduzetnicima s novogradiškog područja, iz Industrijskog parka Nova Gradiška upućen je poziv i ponuda za pružanjem stručnih usluga

Riječ je o upoznavanjem s najnovijim projektima poticaja sektora malog i srednjeg poduzetništva – Poduzetnički impulsi za 2013. godinu, Ministarstva poduzetništva i obrta Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ministarstva). Sukladno Programu Vlade RH za razdoblje 2011. – 2015. Ministarstvo provodi program poticanja poduzetništva i obrta te objavljuje brojne natječaje koji su otvoreni do iskorištenja sredstava. Mikro, mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka društva) sukladno zakonskoj definiciji: u poslovnim djelatnostima, informacijsko komunikacijskih tehnologija registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007. za područje J (informacije i komunikacije), Odjeljak 62, razred 62,01; u poslovnim djelatnostima multimedijalnih računalnih igara, DVD i video produkciji, novim medijima i medijskim komunikacijama, glazbi i glazbeno scenskoj umjetnosti, arhitekturi, dizajnu, grafici, modnom dizajnu, novoj medijskoj kulturi i modernim načinima oglašavanja prijavu mogu podnijeti unutar Mjere A Razvoj mikro poduzetništva i obrta, aktivnost A.2. „Poduzetništvo kreativnih industrija“.

Prihvatljive projektne aktivnosti su sljedeće:

Ulaganja u unapređenje poslovanja

Ulaganja u unapređenje proizvoda/usluga

Ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga

Prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog/proizvodnog prostora/radionice

Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

Sufinanciranje troškova plaća kao zavisnog troška projekta

Marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

Stručno osposobljavanje i obrazovanje

Sufinanciranje troškova čuvanja djece poduzetnicima početnicima

Za sve dodatne informacije, kao i pružanje podrške u pripremi i provedbi projekata, možete se osobno obratiti u Industrijski park Nova Gradiška stručnoj suradnici za marketinške i poslovne usluge Ani Aberle Brčić, mag.oec.

FACEBOOK KOMENTARI
NAJČITANIJE POSLJEDNJIH 15 DANA IZ RUBRIKE EUROPSKA UNIJA

MARKETING